Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral

Lyrics: C. Alvares

Singers: C. Alvares & Ophelia Cabral

 

 

 

Axirvad Zavo Lyrics

 

Alvares: Sang Nanda kiteak tum oxim golloitai dukham
Konnem kitem mhunttlam tuka, roddum nakai tum sang mhaka
Ophelia: Sunil premachi kobor konnem ghari sangli taka
Dada login mhunntta zaunaka
Sang hanv kitem korum atam

Alvares: Tujea ghorcheank khoxi nam zalear login forsan zanvchem nhoi
Ophelia: Koxi visrum tuka prem tuzo kitlo kortam poi
Ghor soddun pollovn iea Sunil chol ami Mumbai
Alvares: Mojean ghor soddi nezo moji matari assa avoi
Moji matari asa avoi, moji matari asa avoi

Ophelia: Tuka login zaupachi Sunil nam mista khoxi
Dekun tum modd ghaltai oxi
Alvares:Nanda sozmonni nhoi toxi

Ophelia: Visvas tujer dovrun Sunil tuzo prem kelo anvem
Dekun upkar korun tunvem, eun mojea Dadak sangonk zaiem
Alvares: Tumger yeunk Nanda moje ukollchenant paiem
Tanchem thond korinaka kaiem, visor ghal tum moje sovem

Ophelia: Hanv sodanch chintalim tum mhunn mojea fuddarcho divo
Dusro konn naka, Sunil fokot tunch maka zavo
Alvares: Poremeswarn ek zaunk amkam korunk nam favo
Login zaunk Nanda vhodilamcho axirvad zavo
vhodilancho axirvad zavo, vhodilancho axirvad zavo

Alvares: Vhoddilamchem ami aikonan zalear Nanda amkam pap
Dekun tum vissor maka sap, naka ayi-dadacho xirap

Ophelia:Sukh mhojem vortai chorun, jivit mhojem dukhi korun
Alvares: Faido nam tunvem khont korun, login tum zau mhoje ath soddun

 

 

 

Suggested Songs

Konvchechem Kankonn – Star Of Arossim

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Oh Cheddva – Mahendra Kapoor

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

From Dubai With Love – Singer: Chris Perry

Happy New Year Konkani Song Usha Mangeshkar

Ye Johnny Ye – Rita Rose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.