Milagranchi Saibinn Lyrics - Bab Peter

Milagranchi Saibinn Lyrics – Bab Peter

Milagranchi Saibinn Lyrics – Bab Peter

 

Vocals: Bab Peter

 

 

Milagranchi Saibinn Lyrics

 

Aikonk hi fott disot, punn hanv sangtam tem soth, pollelam dolleanim
Ganpatik haddun ghoran, fest tachem kortat honran, Hinduacheam gharanim
Tachi tim puja kortat, bara dis upas dortat, ghor bhorun soireanim
Bhoron khoxechea bharan, nistem addinant ghoran, Ganpatichea disanim

Tanchea dhorman ek kaido asa, Ganpatik haddunk zai ek pavtt haddit tor
Vorsachea vorsa tannem haddcho poddta, Daktto tori gorib to zalo tor
Ordea disak tori tannim haddunk zai, purvozanim adim haddlolo tor
Ghoracher khuim tea odruxtt denvon ieta, ek pavtt haddun bond korit tor

Tanchea dhorman ek kaido asa, Ganpatik haddunk zai ek pavtt haddit tor
Vorsachea vorsa tannem haddcho poddta, Daktto tori gorib to zalo tor
Ordea disak tori tannim haddunk zai, purvozanim adim haddlolo tor
Ghoracher khuim tea odruxtt denvon ieta, ek pavtt haddun bond korit tor

Bhurgo ek aslolo, maim-paik sotaitalo, Ganpatik hadd mhunn gharan
Nistem khanvchem nhoi mhunn, upas ami korcho mhunn, roddo dukachea bharan
Konnench tachem aikolem nam, sangnnem kanar dorlem nam, podvi dakoili Devan
Soglleank uddovn ghuspavn, apleak zai tea rupan, Ganpati ailo daran

Bombay Mahim hanv ravtam thuimsor, gorib ghorabean ek ojeap ghoddlem
Tea cheddeache main bazaran vochon, vis rupianchem ek pamplit haddlem
Pamplittachi koddi korunk tinnem, pamplitt katrun mitt lavn dovorlem
Ordea horan Ganpatichem rupnnem, pamplittacher disti poddlem

Bombay Mahim hanv ravtam thuimsor, gorib ghorabean ek ojeap ghoddlem
Tea cheddeache main bazaran vochon, vis rupianchem ek pamplit haddlem
Pamplittachi koddi korunk tinnem, pamplitt katrun mitt lavn dovorlem
Ordea horan Ganpatichem rupnnem, pamplittacher disti poddlem

Koslea-koslea rupan, Dev ghoran bhitor sorta, hem amkam kovonam
Velim kombea bhattan, Saibinn-Maim disti poddli, punn soglleank disonk nam
Devan ghoddla ho sonvsar, tache podve mukar, munxeachem cholonam
Hanvui Velim gelam, dolleanim pollovn ailam, fott mhunnonk puttvonam
Sangnneam pormonnem nolleank uzo petton
nolleancher khuim Saibinn-Maim disti poddli
Vailankani Saibinn-Maim disti poddli mhunn
vaddeantli sogllich porza ekttovli
Ghoddiek ti takach disti poddli mista, mhaka disonk nam hi milagr kosli
Kopel bandun aplim novenam korat mhunn, Saibinn-Maim magta asteli

Sangnneam pormonnem nolleank uzo petton
nolleancher khuim Saibinn-Maim disti poddli
Vailankani Saibinn-Maim disti poddli mhunn
vaddeantli sogllich porza ekttovli
Ghoddiek ti takach disti poddli mista, mhaka disonk nam hi milagr kosli
Kopel bandun aplim novenam korat mhunn, Saibinn-Maim magta asteli

 

 

Suggested Songs

Konvchechem Kankonn – Star Of Arossim

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Oh Cheddva – Mahendra Kapoor

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

From Dubai With Love – Singer: Chris Perry

Happy New Year Konkani Song Usha Mangeshkar

Ye Johnny Ye – Rita Rose

Tuzo Mog – Lorna | Greatest Konkani Hit Song | Mangoansongs

My Fair Lady – Lorna & Seby | Konkani Old Hit Song | Mangoansongs

Resperachi Nesoun – Konkani Love Song (lyrics) | Mangoansongs

Maie Kakutin Bhorlole Konkani Hymn by Anthony San

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.