Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

 

Lyrics: C. Alvares
Vocalist: C. Alvares & Ophelia

 

 

 

Pettoi Diye Lyrics

Dailouge
Ophelia: Baba hem Kitem
C.Alvares: Maim anv militarint entrad zalam
Ophelia: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo
ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai
C.Alvares: Maim amcho ganv salvar korunk ami kitem korunk zai maim
tum bienakai maim

Song….

Ophelia: Khoimsor vetai re puta, kiteak khontiyo dita
C.Alvares: Amcho ganv samballunk maim, jiv passun dilear zata
Ophelia: Puta fattim sor, moddun vetai ghor
C.Alvares: Melom zalear zuzan anv maim tuka kedem vhor

Ophelia: Puta tum, bond kortai dar
Dukhamcho galun ho har
C.Alvares: Indiek maim zai amcho adhar

Ophelia: Abghat maka kortai oslo, tunch mozo adhar aslo
C.Alvares: Gulamponnan ravon maim sonvsaran faido koslo
Ophelia: Soddun gela pai, puta tumvui vetai
C.Alvares: Dhes amcho salvar korunk maim, jiv passun diunk zai

Ophelia: Puta tum ill’lo niall kor
Kitem korum, tum morxi tor
C.Alvares: Devacher maim tuzo visvas dor

Ophelia: Kallzak petta uzo, ekloch tum put mozo
C.Alvares: Ganvam pasot moronk maim phattim soro nozo
Ophelia: Khoim marum danv, tuje vinnem anv
C.Alvares: Moron zalear maim mhunnon ghetam tujem nanv

Ophelia: Vetai tum galun gaye, dukhan poi vanvtat doye
C.Alvares: Porot yeunk maim pettoi diye, porot yeunk maim pettoi diye

 

 

Suggested Songs

Konvchechem Kankonn – Star Of Arossim

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Oh Cheddva – Mahendra Kapoor

Vhoddekar Konkani Song Lyrics – Shailendra Singh & Dilraj Kaur

From Dubai With Love – Singer: Chris Perry

Happy New Year Konkani Song Usha Mangeshkar

Ye Johnny Ye – Rita Rose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.