Moje Navn Pedru Zuvav - Lyrics | Wilfy Rebimbus

Moje Navn Pedru Zuvav – Lyrics | Wilfy Rebimbus

 

Moje Navn Pedru Zuvav – Lyrics | Wilfy Rebimbus

Lyrics & Vocals: Wilfy Rebimbus

 

Moje Navn Pedru Zuvav – Lyrics

 

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Gresthaam ghara kaam kelyaar kosht dhithath
Thingare bhaava modhyane raathim paartyo zaathath

Gresthaam ghara kaam kelyaar kosht dhithath
Thingare bhaava modhyane raathim paartyo zaathath

Paarte velaar baailaam saithi soro piyethath
Ekaa mekaa potlun dhorun kiss ghethath

Paarte velaar baailaam saithi soro piyethath
Ekaa mekaa potlun dhorun kiss ghethath

Theenyi jevinanth maakai jenvk sodinaanth
Theenyi nidhananth maakai nidhonk dheenanth

Theenyi jevinanth maakai jenvk sodinaanth
Theenyi nidhananth maakai nidhonk dheenanth

Ye Juaum whisky haad ye Juaum sodaa fod ye Juaum chaakne kaad
Babare babare babare mujhe haal zathaath

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Paadrim ghara kaam kelyaar thondre zaathele
Pot mujhem paatik laagon chatt zaathelem

Paadrim ghara kaam kelyaar thondre zaathele
Pot mujhem paatik laagon chatt zaathelem

Dhon rupeanche thaarle haadun bhaazunk dhithele
Vigaar aani kaajithor doguch khaathele

Dhon rupeanche thaarle haadun bhaazunk dhithele
Vigaar aani kaajithor doguch khaathele

Botlerachem mironechenyee kaam dhithele
Sambaal vichaarlyaar maathr paathak zaathelem

Botlerachem mironechenyee kaam dhithele
Sambaal vichaarlyaar maathr paathak zaathelem

Ye Juaum dhimbi ghaal Ye Juaum maaf maag Ye Juaum dhookh dhor
Apsulusanv munon sambaal cut zaathelem

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Coffeeye thotaa bongleani re kaam kelyaar
Saambaal melcho thaanka bori coffee zaalyaar

Coffeeye thotaa bongleani re kaam kelyaar
Saambaal melcho thaanka bori coffee zaalyaar

Saavkaaraak piyenvk haanvench soro ukdizai
Piyevn podlo zaalyar haanvench uklon haadizai

Saavkaaraak piyenvk haanvench soro ukdizai
Piyevn podlo zaalyar haanvench uklon haadizai

Thaane vothun dhillo soro poora piyezai
Upraanth thaane saangullya borinch haanvem korizai

Thaane vothun dhillo soro poora piyezai
Upraanth thaane saangullya borinch haanvem korizai

Ye Juaum podhaam munn Ye Juaum dance maar Ye Juaum kusthyo ghaal
Modheane raathim saavkaaraak thelkaam haadizai

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Bezaar zalaam ghara gharani kaam korun
Dhekun bhaava bhonvtham borem ghar sodhun

Gresthaam ghara kaam kelyaar saambaal melanaa
Dhublyam ghara raavlom zaalyaar jevaan ruchaanaa

Gresthaam ghara kaam kelyaar saambaal melanaa
Dhublyam ghara raavlom zaalyaar jevaan ruchaanaa

Konknea ghara raavlom zaalyar maas maasli naa
Maaplyam ghara raavlom thor dhukraa maas naa

Konknea ghara raavlom zaalyar maas maasli naa
Maaplyam ghara raavlom thor dhukraa maas naa

Paarsham ghara kaam korthana suit maarizai
Jainam ghara raavlom zaalyaar vinngo raavaazai

Paarsham ghara kaam korthana suit maarizai
Jainam ghara raavlom zaalyaar vinngo raavaazai

Ye dhevaa kosale haal ye dheva dheesht ghaal ye dhevaa thunch saambaal
Thunch saang Juaum n aatham kithem korizai

Mujem naanv Pedru Juaum haanv ekdham paap
Chaamadhor Laadru Simanv tho muzo baab
Kosaleim kaam mujem ekdham saaf
Kithyak haanvem zaaithya gharani kelaam raandhaap

Zaaina maaka konaighara kaam korunk
Cholthaam paatim baaba songi modim puronk..

Zaaina maaka konaighara kaam korunk
Cholthaam paatim baaba songi modim puronk..

 

Suggested Songs

Amen Amen – Gaionacho Jhelo Konkani Hymn

Sangat Sasnacho – Wedding Song | Sylwester Fernandes

Mog Jiklo | Wilfy – Meena Rebimbus

Ya Ya Maya Ya – Lyrics | Remo Fernandes | Mangoansongs

Apolieai Mhonn Amkam | Konkani Devotional Hymn

Kallzan Thaun – Lyrics | Konkani Love Song

SODANCH SANGATAK | Lulu & Acacio

GUPIT MOG – Alfred Rose

Sorginchem Raj | Konkani Song 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.