Bhav-Bhav Lyrics | Alfred Rose & Remmie Colaço | Konkani Song

Bhav-Bhav Lyrics | Alfred Rose & Remmie Colaço | Konkani Song

Bhav-Bhav Lyrics | Alfred Rose & Remmie Colaço | Konkani Song

 

Song: Bhav-Bhav
Singers: Alfred Rose & Remmie Colaço
Lyrics: Alfred Rose
Music: Not known

 

 

 

Bhav-Bhav Lyrics

 

Bhav-bhav ami dogui mogan bhonvtanv
Vhoddilanchea utrar ami choltanv
Maim-pai, bhoinn sogllim ekvottan rautanv
Amchea vhoddilank man ditanv

Gorib ami, sangonk lozonanv sobhemazar
Duddu nam punn borem ginean kortanv ami uzar
Amchi bhoinn ankvar urta dot nam zaun hozar
Punn ami ekvottan ravon bhoinnik korteleanv kazar

Sonvsarant duddu vhoddponn sogllem fott
Fokot ekuch monan dhorunk zai ghott
Morosor boro zaunk amcho xevott
Bhavam modem asonk zai ekvott

Thodde bhav eka-mekak dinant aplo adhar
Vhodd zatoch ekuch rogot punn zatat mudar
Bhavak visron hat ghalun bonvtat amiganchea khandar
Ami oxem korun piddear korchenanv amcho fuddar

Gharant sodanch suseg asonk boro
Dusmankai korunk zai ami poro
Maim-paik bhavam bhoinnank kelear aro
Tednach ekvott asta khoro

Dekhun bhava sodanch tum ekvottan rav
Girest zalear gorib bhavakui tum pav
Gharant zhogddim mhunntat asot tor zav-zav
Punn bailanchem kaim cholonam mogan cholot tor bhav-bhav

Dekhun bhava sodanch tum ekvottan rav
Girest zalear gorib bhavakui tum pav
Gharant zhogddim mhunntat asot tor zav-zav
Punn bailanchem kaim cholonam mogan cholot tor bhav-bhav

 

 

Suggested Songs:

 

Mohammad Rafi Song Lyrics | Alfred Rose | Konkani Song

Borim Follam Lyrics | Konkani Old Song  by Remmie Colaco 

Ankvar Ou Kazari  Lyrics | Alfred Rose | Konkani Song

Adar Lyrics | Remmie Colaco | Old is Gold | Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.