Bodollam Chart Konkani Song

Bodollam Chart Konkani Song | M. Dod de Verna

Bodollam Chart Konkani Song | M. Dod de Verna

 

Bodollam Chart Konkani Song – Details

 

Song: Bodollam Chart
Singer: M. Dod de Verna
Lyrics: M. Dod de Verna
Music: Not known

 

 

Lyrics

 

Chintunk gelear mirianim hem kopal zata datt
Sonvsaruch ho zala aiz ek ujean bhorlelem tatt
Sangonezo khuincho munis konnacho gheit mhunn ghat
Kiteak akhea sonvsarachem poieat bodol’lam chart

Sonvsari chart boldol’lam khorem
Kaim-ek amkam disonam borem
Sangonezo konnank mal poddot mhunn khuinchem varem
Munxeachea jivitak ghalun sarem
Devan ginean dilam purem
Punn aplea hatan dhorlam tem sonvsari verem

Amcho dhorom sangta sorgar zata toxem sonvsarant zanv
Sonvsaracher odruxtt eilear sang khuim martelet dhanv?
Thodde munis mhunntat gorib lokak konnuim luttun khanv
Hench tem patok voir soron aiz buddtat kitle ganv

Ghoddonaslelem eilem ghoddon
Disan-dis odruxtt veta vaddon
Gaddio teo nodient poddleo te mozbut pul moddon
Sonvsar aiz dis kaddta roddon
Dongranchem udok ganvant choddon
Kitlim gharam nam zalim pavsache buddten buddon

Bhavarti adle munis bhavartachem bim roii
Dekhun Dev tea tempar lokachi kakut poii
Tea tempar kan bhere zale aikon zhuzacheo naii
Ukodd Saiba sovostkai, tujea hatant asa chaii

Chintit tor bhirankull horam
Pois kor Saiba zatat tim zhuzam
Besanv ghalun dhadoxi kor Goenkaranchim gharam
Sovost dovor sonvsarachim terram
Chodd korun tim zhuzachi deram
Votoi Saiba somestancher sovostkaiechim lharam

 

 

Suggested Songs:

 

Konkani Song Cheddo | Young Menezes | Old Song

Mog Mogak Lyrics | Georgina Jaques | Konkani Song

Nach Atanche Lyrics | Carmo Rod | Konkani Film Nirmonn

Hippie Lyrics | Marcelino de Betim | Old Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.