Konkani Song Mogachem Toofan | by Robin Vaz | Old Is Gold

Konkani Song Mogachem Toofan | by Robin Vaz | Old Is Gold

Konkani Song Mogachem Toofan | by Robin Vaz | Old Is Gold – Details

 

Song: Mogachem Tufan

Singer: Robin Vaz
Lyrics: Robin Vaz
Music: Not known

 

 

Konkani Song Mogachem Toofan

 

Chondrim liptalo kupan
Halonaslem zaddachem pan
Kallzan zatalem mogachem tufan
Tea vellar tuka getlelem gopan

Neketram dipkaitalim movbar
Sumarachea, bara horar
Hath dorun eka-mekachea kallzar
Jurar zalelim sobemazar

Neketram dipkaitalim movbar
Sumarachea, bara horar
Hath dorun eka-mekachea kallzar
Jurar zalelim sobemazar

Sodanch sanjechem tum mevo
Mevtukuch gopant mojea khevo
Mhunno mhaka fudaracho divo
Kallzant sodanch urtolo jivo

Ontrollar mog kortat suknnim
Eka-mekak, ghalun fivnnim
Teach porim mog kelolo dogainim
Atam visorlem tum mogachi kannim

Ontrollar mog kortat suknnim
Eka-mekak, ghalun fivnnim
Teach porim mog kelolo dogainim
Atam visorlem tum mogachi kannim

Tonddar sango lae-poe
Hem sogllem visorlem tum bae
Atam poitokuch gunvddaitai doe
Innocent kallzak ghatle gae

Sodanch mhaka mhunno darling Vicky
Atam sanddun, gelem Ricky
Tuvem maka kelai ekdom dukhi
Devan tuka dovrum suki

Sodanch mhaka mhunno darling Vicky
Atam sanddun, gelem Ricky
Tuvem maka kelai ekdom dukhi
Devan tuka dovrum suki

 

Suggested Songs:

 

Pipirmitt – Robin Vaz & Antonette

Backbachem Varem – Robin Vaz

Sitaram Gaddiwalla – Lyrics | Robin Vaz

Dadar Lyrics | Jacinto Vaz & Sucorrina

C Alvares Songs | Zolmanchi Maim Lyrics | Konkani Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.