Agho Mojea Sundorea konkani song

Agho Mojea Sundorea Lyrics | Alfred Rose & Antonette Mendes

Agho Mojea Sundorea Lyrics | Alfred Rose & Antonette Mendes

 

Song Details:

 

Song: Agho Mojea Sundorea
Singers: Alfred Rose and Antonette Mendes
Lyrics: T.Noronha
Music: Alfred Rose

 

Agho Mojea Sundorea Lyrics

 

AM: Zuvieo, fulam, xinvtim, mogrim
Ghe re tuka pormollachim
Tujeach mogan, vinchun haddlim
Fulam tujer uddoitelim

AF: Agho mojea sundorea, Khuim gho tum edea vellar
AM: Voddun bolunaka, bappak kollot mojea
AF: Vah, vah! Agho mojea sundorea, Khuim gho tum edea vellar
AM: Voddun bolunaka,
AR: Ham! Puro Gho,
AM: Bappak kollot mojea
AR: Am, ham

AR: Tujeach mogan, kalliz lasta
Sundorea utor tujem, veginch dhi gho mhaka
AM: Tukaram
AR: Ham!
AM: Bhienaka
AR: Nam hanv bhinam
AM: Sopnan ravtam tuka
AR: Am, ham! Khorem sangta
AM: Bappa ani ayi
AR: Vah, Vah!
AM: Zanvuim kortat tuka

AR: Oh ho! Agho mojea sundorea, Ek beiju dhi mhaka
AM: Ghe zai title tuka
AR: Dhi gho tor
AM: Ayik sangonaka
AR: Oh ho! Agho mojea sundorea
Ek beiju dhi mhaka
AM: Ghe zai title tuka
AR: Ghetam, ghetam, dhi poviea
AM: Ayik sangonaka
AR: Ai, hai!

AM: Tum mozo Tukaram
AR: Hai! Tum mojem sundorem
AM&AR: Polle kitlem sobit tem amchem hem zoddem
AM: Kalliz hem mojem, Negar nam vechem
AR: Koxem votlem
AM: Aiz passun moro porian
AR: Ai, hai!
AM: Hanv tujem sundorem
AR: Mugelem

AM&AR: Login ami korteleanv, Ekttaim ami zateleanv
AR: Vah, vah!
AM&AR: Dogaim eka-mekak, Kedinch vissorchenanv
AM&AR: Login ami korteleanv
AR: Vah, vah!
AM&AR: Ekttaim ami zateleanv
AR: Um-hum!
AM&AR: Dogaim eka-mekak, Kedinch vissorchenanv

 

Suggested Songs:

 

DOLLEAMCHI VATT – LYRICS | Bab Peter – Ophelia

Acharanchem Vojem Lyrics – Konkani Song by Alfred Rose

Songs of Antonette Mendes | Konkani Singer, Actor, Writer & Director

Tu Sopnath Yetai Lyrics | Konkani Famous Songs | Acacio Pereira

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.