Antonette

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Singers: LATE C. ALVARES & ANTONETTE MENDES Lyrics: LATE C. ALVARES Music By: BABUSH FERNANDES Copyrights: MANFA MUSIC.   Paichi Girestkai Lyrics   Alvares-Pai mel’lo tednam sang maim paiche duddu kitle asle Antonette:Tuka xikop anvem dilam anik duddu vinchartai kosle Alvares:Dusreponni kazar zaun tuvem ghovachea bhavank …

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Read More »

Antonette - Bebdem - Lyrics

Antonette – Bebdem – Lyrics | Songs of Antonette

  Singer: Antonette Lyrics: Joe Rose   Lyrics   Bebdem, lok maka mhunnta bebdem Eklem, jivit koxem sarum eklem Foslem, hea jivitan anv foslem Poi noxib mhojem koslem, zolmon tiklem Tegam noureanim, mandlam mhunn sangon maka soddlam Eklean utrachi mudi ghalun utor moddlam Hem odruxt mhoje thaim koxem ghodlam Kiteak Dhonia maka tumven soddlam Kosloch guneav …

Antonette – Bebdem – Lyrics | Songs of Antonette Read More »

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Kallzachem Suknnem – Lyrics   AD: Gopantlo vetai uddon, sang hem koxem ailem ghoddon, Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon AR: Gabronakai Prema tuka soddchonam, Eropak vetam tujer visor ghalchonam, AD: Iskolantlo prem Govind anv vissorchinam, Tuka anv soddchinam, …

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Read More »

Mar Khava - Singer Antonette | Mangoansongs

Mar Khava – Singer Antonette | Mangoansongs

Mar Khava – Singer Antonette Lyrics By : Robin Vaz   Mar Khava – Lyrics   Ankwar bhoinnando ankvar rava Tokler bhar nastanam bhonva Soirik ailear rokdinch pova Kazar zaumche suater madhreo zava Ankvar ravxi khuxealponn bhogxi Kazar zauxi fugar zaun morxi Chintnamcho bhar mathear gheuxi Ghor dar naka mhunnon pouxi Benkant assot tor duddvamcheo …

Mar Khava – Singer Antonette | Mangoansongs Read More »

Doti Magon - Lyrics - Antonette

Doti Magon – Lyrics – Antonette

Doti Magon – Lyrics – Antonette Lyrics By: M. Boyer     Doti Magon – Lyrics   Kalliz khoxen bhorlem mhojem Sasnnank zatelim hanv tujem Zaun hanv cheddum goribachem, utor dileim kazarachem Besanv poddom re tujer Devachem Doti magon cheddeanim, novreanim, tanchea ghorcheanim Konn feliz zaunk nam dotichea duddvanim Dukham mat golloilim gorib cheddvanim Doti …

Doti Magon – Lyrics – Antonette Read More »