C. Alvares

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares Vocals: C. Alvares & Ophelia       Zolmanchi Maim Lyrics   …..Dailouge….. Alvares: Maim maim, maim Ophelia: konn mozo put hea estadar, kitem zalam re mojea puta tuje dolle tuzo donko, mojea puta Alvares: maim maka zuzan mar lagon anv hospital aslom maim …

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia Read More »

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares Vocalist: C. Alvares & Ophelia     Pettoi Diye Lyrics Dailouge Ophelia: Baba hem Kitem C.Alvares: Maim anv militarint entrad zalam Ophelia: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai C.Alvares: Maim …

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia Read More »

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia Vocals: C. Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares       Puran Poli Lyrics Ophelia: Ye ye ye chol mogachea Ragunath Alvares: Rau xalli azun kaim vhoddli zaunk nam rath Ophelia: Gharat antam yet zalear zalo mozo ghat Alvares: Uloilear ogich rau mhunnon zantteamchi zaz Ophelia: Sangatak …

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia Read More »

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Singers: LATE C. ALVARES & ANTONETTE MENDES Lyrics: LATE C. ALVARES Music By: BABUSH FERNANDES Copyrights: MANFA MUSIC.   Paichi Girestkai Lyrics   Alvares-Pai mel’lo tednam sang maim paiche duddu kitle asle Antonette:Tuka xikop anvem dilam anik duddu vinchartai kosle Alvares:Dusreponni kazar zaun tuvem ghovachea bhavank …

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Read More »

Mandovi Pul Lyrics | C. Alvares | Betty Ferns

Mandovi Pul Lyrics | C. Alvares | Betty Ferns

Mandovi Pul Lyrics | C. Alvares | Betty Ferns Song: Mandovi Pul Lyrics: C. Alvares Vocals: C. Alvares & Betty Ferns Music: Babush Copyrights: Manfa Music       Mandovi Pul Lyrics Alvares: Sintid zalom dukhest khobor, aikon aiz tujea bhavachi Tum nokoi kitli ghott asli thi, ixttagoth amchi dogaimchi Betty: Futtlem mojem noxib khoxi, …

Mandovi Pul Lyrics | C. Alvares | Betty Ferns Read More »