Joe Rose

Main Ani Sun Joe Rose | Mangoansongs

Main Ani Sun Joe Rose | Mangoansongs

Main Ani Sun Joe Rose Lyrics: Joe Rose   Main Ani Sun – Lyrics   Aikat kannim xemain sangleli, ghorkarn maim ani sun asleli, Apurbaichi sun dekun apli maim sunek uklun dovortali, Maimcho mog ti sun kortali, borem utor tika ditali, Maim-suneacho mogak poddonk ver, ghott tozvit kortalo Lucifer. Xittacho buddkolo vautanam suneacho athantlo sutto, …

Main Ani Sun Joe Rose | Mangoansongs Read More »