Meena Rebimbus

Suryacha Kirnani - Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus

Suryacha Kirnani – Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus

Suryacha Kirnani – Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus Artists: Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus   Suryacha Kirnani – Lyrics Suryacha Kirnani, Daryacha Laraani Dektha Moga Thuka, Chinthnani Sopnani Mogan Bidar Kela, Amchea Dhon Kalzani Thodyas Avdhy Bithar Mogar Podlav Ami Naanth Mogak Dhole Hem Uthar Chinthun Pole Kednai Sukchy na Kaai Hy Mogachy […]

Suryacha Kirnani – Lyrics | Wilfy Rebimbus & Meena Rebimbus Read More »

Cookoo - Lyrics | Meena Rebimbus

Cookoo – Lyrics | Meena Rebimbus

Cookoo – Lyrics | Meena Rebimbus   Vocalist: Meena Rebimbus Lyrics: Wilfy Rebimbus   Cookoo – Lyrics Kogle thuzo thalo aikathana Mujya thalya thavn avaz sutana Sausaranthlya lokan ganvchi gana Thujya thalyak sar na Kogle thuzo thalo aikathana Mujya thalya thavn avaz sutana Sausaranthlya lokan ganvchi gana Thujya thalyak sar na Fanthya fudench thuzo, cookoo

Cookoo – Lyrics | Meena Rebimbus Read More »