Minguel Rod

Nou Bhurgeancho Pai - Lyrics | Minguel Rod

Nou Bhurgeancho Pai – Lyrics | Minguel Rod

Nou Bhurgeancho Pai – Lyrics | Minguel Rod Singer: Minguel Rod     Nou Bhurgeancho Pai – Lyrics   Ankvar astanam sodanch bhonvom gomtteak bandun tie Atam kazar zalom, barikh-mottem sogllem chintunk zai Atam inneam-tinneam dhanvtam saiba, pottan ieili vai Kitem mhunnon korchem, tea bhair nou bhurgeancho pai Disan-dis mhargai choddta hem chintun odik roddonk …

Nou Bhurgeancho Pai – Lyrics | Minguel Rod Read More »

Kontri Petrol Cholta - Lyrics | Minguel Rod

Kontri Petrol Cholta – Lyrics | Minguel Rod

Kontri Petrol Cholta – Lyrics | Minguel Rod Singer: Minguel Rod   Kontri Petrol Cholta – Lyrics Goenkarancher Saiba tum ragar zaloi khoro Tuvem khast ga amkam laili, amcho sukon zala paro Goeam aslelea lokak tum ekdom asai boro Dekhun tankam tum ditai pondra rupia kovso soro Bomboi asleleanche tuvem motte bhognnar kele Ani Goeam …

Kontri Petrol Cholta – Lyrics | Minguel Rod Read More »

Tarvotti - Lyrics | Minguel Rod | Konkani Song

Tarvotti – Lyrics | Minguel Rod | Konkani Song

Tarvotti – Lyrics | Minguel Rod | Konkani Song Singer: Miguel Rod Tarvotti – Lyrics   Hozaranim hanvem zoddleo notti Viaj marun hanv ailam motti Zaite ganv bhonvlom, marinam fotti Kiteak hanv novoch ga tarvotti Hozaranim hanvem zoddleo notti Viaj marun hanv ailam motti Zaite ganv bhonvlom, marinam fotti Kiteak hanv novoch ga tarvotti Americak …

Tarvotti – Lyrics | Minguel Rod | Konkani Song Read More »