OPhelia

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral Lyrics: C. Alvares Singers: C. Alvares & Ophelia Cabral       Axirvad Zavo Lyrics   Alvares: Sang Nanda kiteak tum oxim golloitai dukham Konnem kitem mhunttlam tuka, roddum nakai tum sang mhaka Ophelia: Sunil premachi kobor konnem ghari sangli taka Dada login mhunntta zaunaka Sang …

Axirvad Zavo Lyrics | C. Alvares & Ophelia Cabral Read More »

Figur Addlam Putan - Lyrics | C. Alvares

Figur Addlam Putan – Lyrics | C. Alvares

Figur Addlam Putan   Konkani Song Figur Addlam Putan By C Alvares & Ophelia   Figur Addlam Putan – Lyrics   M:Sangtai mudansak Goeam veta mhunn apunn Aikolam Goeam vochon kazar zatai mhunn C:Kazar zaupachem anven chintunk nam azun Punn main moji bori xi anv addunk sodtam sun M:Tor negar vetai utor maka dilai tem …

Figur Addlam Putan – Lyrics | C. Alvares Read More »

Bhavachem Ghor | Ophelia Cabral  C.Alvares

Bhavachem Ghor | Ophelia Cabral  C.Alvares

  Bhavachem Ghor Composer: Baltazar Fernandes Ophelia Cabral  C.Alvares  Bhavachem Ghor – Lyrics   Tujea bhoinnichea ghovachem duens, dis-an-dis poddot veta khoim zoddar Kiteak tunvem tankam rinn dilaim, tujim kamam sodanch oxinch udar Munxean chodd gorv korunk favo nam, duddu assa mhunn bosche nhoim voddar Ghoddta zaun kuineadak moronk soddlear, kobar mojea bhoinnicho fuddar Duddu …

Bhavachem Ghor | Ophelia Cabral  C.Alvares Read More »