Mhozo Jeev Lyrics

Mhozo Jeev Lyrics | Konkani Lenten Hymn | Jocy Sidakatte | ft. Jason Lobo Bondel

Mhozo Jeev Lyrics | Konkani Lenten Hymn | Jocy Sidakatte | ft. Jason Lobo Bondel – Details Song: Mhozo Jeev Singer: Jason Lobo Bondel Lyrics: Fr Jocy Siddakatte OCD Music: Ustad Rafique Khan       Lyrics   Tujya Ko’ddvo’llantun Vhavlelya Thembyan (2) Mho’zo Jeev vanchlo Tum matr Eksuro Tanevn Tanevn Mogak Topunk soddloy bhalo […]

Mhozo Jeev Lyrics | Konkani Lenten Hymn | Jocy Sidakatte | ft. Jason Lobo Bondel Read More »

Zati Lyrics

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes – Details Song: Zati Singer: Antonette Mendes Lyrics: Not known Music: Not known     Zati Lyrics   Scholachea bhangkar au tujea mogan podlelem Kednach maka sandchonam nam, munn tuvem sanglelem Kazar korunk bhavannim mojea, rinnam kaddun bhangar kelelem Zati mandun negar gueloi re, uttor delelem Chintlem

Zati Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes Read More »

Dothi Magon Lyrics

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes – Details Song: Dothi Magon Singer: Antonette Mendes Lyrics: M. Boyer Music: Not known   Dothi Magon Lyrics   Kalliz khoxen bhorlem mojem Sasnank zatelim anv tujem Zaun anv cheddum goribachem, utor dilem kazarachem Bessanv poddom re tujer Devachem Dotti magon cheddeani, noureani tanchea ghorcheani

Dothi Magon Lyrics | Konkani Hit Song by Antonette Mendes Read More »

Pixem Lyrics

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes – Song Details Song: Pixem Singer: Antonetted Mendes Lyrics: Joe Rose Music: Not known   Pixem Lyrics Pixem Pixem Pixem Pixem Pixem HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA HA-HA-HA-HA… Hath mozo tunvem dhorloi iskolak vetanam Beiz mozo tunvem ghetloi praicher choltanam Jurament maka diloi khursaxim vortanam Hem soglem visorloi mozo guneav

Pixem Lyrics | Konkani Song by Antonette Mendes Read More »