Rita Rose

Jivit Goenkaranchem - Lyrics

Jivit Goenkaranchem – Lyrics

Jivit Goenkaranchem – Lyrics | Alfred Rose & Rita Rose   Music – Lyrics – Vocalist: Alfred Rose & Rita Rose     Jivit Goenkaranchem – Lyrics   Goa, zolmancho ganv Goa Goa, sobit amchem Goa, Goa Zhaddam-maddanim bhorlelem amchem Goem Porzollit neketr Indiechem Porke azun voddtat sobitaie sovem Mhunntat Goa bhangarachem Fulam-follanim bhorlam sukachem …

Jivit Goenkaranchem – Lyrics Read More »

Mummy Vengen Maka Dhor Lyrics | Rita Rose | Schubert

Mummy Vengen Maka Dhor Lyrics | Rita Rose | Schubert Rose

Mummy Vengen Maka Dhor Lyrics | Rita Rose | Schubert Rose   Lyrics: Alfred Rose Music: Alfred Rose Singers: Rita Rose & Schubert Rose Copyrights: Saregama India Ltd.     Mummy Vengen Maka Dhor Lyrics   Schubert:Mummy maka vengen tuje dhor Ghopan dhorun jiv dadhoxi kor Bangaracho dongor diloi tor Tujea mogak zauchonam sor Rita: …

Mummy Vengen Maka Dhor Lyrics | Rita Rose | Schubert Rose Read More »

Mogachem Ful Lyrics - Alfred & Rita Rose

Mogachem Ful Lyrics – Alfred & Rita Rose

Mogachem Ful Lyrics – Alfred & Rita Rose Song: Mogachem Ful Lyrics: Alfred Rose Music: Alfred Rose Vocalist: Alfred Rose & Rita Rose     Mogachem Ful Lyrics   Rita: Monant anv kitem chintalim ani kitem goddlem Utram him talleak xirkolim, tonddank poddlem tallem Khoxechim sopnam poitalim, auchituch maka zagem kelem Mogachem ful ek mavtalim, …

Mogachem Ful Lyrics – Alfred & Rita Rose Read More »