Antonette

Jurament - Best of Melody Queen Antonette Mendes

Jurament – Best of Melody Queen Antonette Mendes

Jurament – Best of Melody Queen Antonette Mendes     Jurament – Best of Melody Queen Antonette Mendes (Old Konkani Song With Lyrics )   Lyrics   Kalliz hem tukach re bettoilem Mog utor kallzacher kantoilem Don kalzam bandpachem dhor tunttoilem Innocent kallzak hea fottoilem Kalliz hem tukach re bettoilem Mog utor kallzacher kantoilem Don …

Jurament – Best of Melody Queen Antonette Mendes Read More »

Pitti Pitti Mog - Antonette | Konkani Love Song | Chris Perry

Pitti Pitti Mog – Antonette | Konkani Love Song | Chris Perry

Pitti Pitti Mog – Antonette | Konkani Love Song | Chris Perry Vocalist/Antonette   – Lyrics/Chris Perry – Music/ Chris Perry   Pitti Pitti Mog Lyrics   Dista maka anik moga oslem nam munnon sukh Borla kallzan tuvem roila poi to mogacho rukh Boroin avem dovorla, amchea istorin borlolo book Sozmotam kallzak hea diuchonam munnon tum dukh Piti …

Pitti Pitti Mog – Antonette | Konkani Love Song | Chris Perry Read More »

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Singers: LATE C. ALVARES & ANTONETTE MENDES Lyrics: LATE C. ALVARES Music By: BABUSH FERNANDES Copyrights: MANFA MUSIC.   Paichi Girestkai Lyrics   Alvares-Pai mel’lo tednam sang maim paiche duddu kitle asle Antonette:Tuka xikop anvem dilam anik duddu vinchartai kosle Alvares:Dusreponni kazar zaun tuvem ghovachea bhavank …

Paichi Girestkai Lyrics | C. Alvares | Antonette Mendes Read More »

Antonette - Bebdem - Lyrics

Antonette – Bebdem – Lyrics | Songs of Antonette

  Singer: Antonette Lyrics: Joe Rose   Lyrics   Bebdem, lok maka mhunnta bebdem Eklem, jivit koxem sarum eklem Foslem, hea jivitan anv foslem Poi noxib mhojem koslem, zolmon tiklem Tegam noureanim, mandlam mhunn sangon maka soddlam Eklean utrachi mudi ghalun utor moddlam Hem odruxt mhoje thaim koxem ghodlam Kiteak Dhonia maka tumven soddlam Kosloch guneav …

Antonette – Bebdem – Lyrics | Songs of Antonette Read More »

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Kallzachem Suknnem – Lyrics   AD: Gopantlo vetai uddon, sang hem koxem ailem ghoddon, Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon AR: Gabronakai Prema tuka soddchonam, Eropak vetam tujer visor ghalchonam, AD: Iskolantlo prem Govind anv vissorchinam, Tuka anv soddchinam, …

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Read More »