Antonette

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes – Details   Song: Marie Concessao Singer: Antonette Mendes Lyrics: Not known Music: Not known     Konkani Song Mari Concessao   Maim-Paiger anv eklench cheddum nanv mojem Marie Concessao Santimol raifolla dongor thoimsor moje maim-paicho ganv Angonneanmim magon ghetlam mhunn sogott korit istimossanv Chedde maka poile […]

Konkani Song Mari Concessao | By Antonette Mendes Read More »

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Kallzachem Suknnem – Lyrics   AD: Gopantlo vetai uddon, sang hem koxem ailem ghoddon, Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon Bhagwan bhagwan diss he kaddche poddlet roddon AR: Gabronakai Prema tuka soddchonam, Eropak vetam tujer visor ghalchonam, AD: Iskolantlo prem Govind anv vissorchinam, Tuka anv soddchinam,

Kallzachem Suknnem By Alfred Rose & Antonette D’Souza Read More »

Mar Khava - Singer Antonette | Mangoansongs

Mar Khava – Singer Antonette | Mangoansongs

Mar Khava – Singer Antonette Lyrics By : Robin Vaz   Mar Khava – Lyrics   Ankwar bhoinnando ankvar rava Tokler bhar nastanam bhonva Soirik ailear rokdinch pova Kazar zaumche suater madhreo zava Ankvar ravxi khuxealponn bhogxi Kazar zauxi fugar zaun morxi Chintnamcho bhar mathear gheuxi Ghor dar naka mhunnon pouxi Benkant assot tor duddvamcheo

Mar Khava – Singer Antonette | Mangoansongs Read More »

Doti Magon - Lyrics - Antonette

Doti Magon – Lyrics – Antonette

Doti Magon – Lyrics – Antonette Lyrics By: M. Boyer     Doti Magon – Lyrics   Kalliz khoxen bhorlem mhojem Sasnnank zatelim hanv tujem Zaun hanv cheddum goribachem, utor dileim kazarachem Besanv poddom re tujer Devachem Doti magon cheddeanim, novreanim, tanchea ghorcheanim Konn feliz zaunk nam dotichea duddvanim Dukham mat golloilim gorib cheddvanim Doti

Doti Magon – Lyrics – Antonette Read More »