Mogan Lasotam - Lyrics | Veeam Braganza & Rosary Ferns

Mogan Lasotam – Lyrics | Veeam Braganza & Rosary Ferns

Mogan Lasotam – Lyrics | Veeam Braganza & Rosary Ferns   Vocals: Veeam Braganza & Rosary Ferns       Mogan Lasotam – Lyrics Moga mogan tujea lasotam Uddtam bostanam sopnam sopnetam Ulounk tujea lagim anv lojetam Mog tuzo kortam khoxem sangonk chintitam Ulounk tujea lagim anv lojetam Mog tuzo kortam khoxem sangonk chintitam Moga mog …

Mogan Lasotam – Lyrics | Veeam Braganza & Rosary Ferns Read More »