Goan Hymns

Atmean Sotan Bapa - Lyrics | Konkani Hymn

Atmean Sotan Bapa – Lyrics | Konkani Hymn

Atmean Sotan Bapa – Lyrics | Konkani Hymn Cover by ; Jesus Alves 🎸 Video edit; Anand Kullu Atmean Sotan Bapa – Lyrics   Bhurgea-bhokti zomleanv Gaion korun ietanv Visvas dhorun ietanv Bapa mukhar ietanv Atmean sotan,bapa Bhozunk ietanv tuka! Atmean sotan,bapa Bhozunk ietanv tuka! Jezuk modem dovrun Jezuk mukhar ghalun Jezuk chikttun ravun Bapa …

Atmean Sotan Bapa – Lyrics | Konkani Hymn Read More »

Amen Amen - Gaionacho Jhelo Konkani Hymn

Amen Amen – Gaionacho Jhelo Konkani Hymn

Amen Amen – Gaionacho Jhelo Konkani Hymn Amen Amen – Lyrics   “Amen, Amen”, kallzam gaitat Tujea utrak “Amen” mhuntat “Amen, Amen” kalzam gaitat Tujea utrak “Amen” mhuntat Tujem utor sot, tujem utor mog Mollba itlem unch, dhoria itlem khol Khoddpa itlem ghott, udka itlem mhov “Amen, Amen”, kallzam gaitat Tujea utrak “Amen” mhuntat “Amen, …

Amen Amen – Gaionacho Jhelo Konkani Hymn Read More »

Apolieai Mhonn Amkam | Konkani Devotional Hymn

Apolieai Mhonn Amkam | Konkani Devotional Hymn

Apolieai Mhonn Amkam   Lyrics Apoileai munn amkam burgeank tujeam He povitr misache bhttek dhonia Voir ubarun amchim gorib kalzam Aiz tuka ditanv khotkhotit argham Voir ubarun amchim gorib kalzam Aiz tuka ditanv khotkhotit argham Ami chodd lhan tum Dev sorvpodvedar Bhieun punn mogan aileanv hea vellar Pai kor kirkoll kalzam amchim toiar Diunk tuka …

Apolieai Mhonn Amkam | Konkani Devotional Hymn Read More »