Moineachi Poili Tarik

Moineachi Poili Tarik Lyrics

Moineachi Poili Tarik Lyrics | Wilfy Rebimbus Lyrics and Vocals: Wilfy Rebimbus     Moineachi Poili Tarik Lyrics   Kood sagli kampthare chinthana Thakle bither sansantha san sana Bolsanth gule halthat re tan tana Mahinyachi, mahinyachi poili thareek aili re munthana Kood sagli kampthare chinthana Thakle bither sansantha san sana Bolsanth gule halthat re tan …

Moineachi Poili Tarik Lyrics Read More »