AKA MHAKA TAK NAKA | Bal Git

AKA MHAKA TAK NAKA | Bal Git

  BALL GITAM BHO’NDDAR | SONG 2 | AKA MHAKA TAK NAKA | AKA MHAKA TAK NAKA – BALL GITAM BHO’NDDAR   Lyrics Aka mhaka tak naka Lonnchya foddi vadd mhaka Aka mhaka tak naka Lonnchya foddi vadd mhaka Aka gel’lem takak Sunnyan mar‍lem nakak Aka gel’lem takak Sunnyan mar‍lem nakak Sodd‌re sunnya mho’jem nak […]

AKA MHAKA TAK NAKA | Bal Git Read More »