OPhelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia   Lyrics: C. Alvares Vocals: C. Alvares & Ophelia       Zolmanchi Maim Lyrics   …..Dailouge….. Alvares: Maim maim, maim Ophelia: konn mozo put hea estadar, kitem zalam re mojea puta tuje dolle tuzo donko, mojea puta Alvares: maim maka zuzan mar lagon anv hospital aslom …

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia Read More »

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia   Lyrics: C. Alvares Vocalist: C. Alvares & Ophelia       Pettoi Diye Lyrics Dailouge Ophelia: Baba hem Kitem C.Alvares: Maim anv militarint entrad zalam Ophelia: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai …

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia Read More »

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia   Singers: LATE C. ALVARES & LATE OPHELIA Lyrics: LATE C. ALVARES Music: LATE ALFRED ROSE Copyrights: MANFA MUSIC   Ghoracho Vantto Lyrics   Ophelia: Irmanv kazar zatai khoro, gharacho vantto kelear chodd boro Subej anv kaim magonam, kaideachem kitem assa tem puro Alvares: Dha ozar doth …

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia Read More »