OPhelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares Vocals: C. Alvares & Ophelia       Zolmanchi Maim Lyrics   …..Dailouge….. Alvares: Maim maim, maim Ophelia: konn mozo put hea estadar, kitem zalam re mojea puta tuje dolle tuzo donko, mojea puta Alvares: maim maka zuzan mar lagon anv hospital aslom maim …

Zolmanchi Maim Lyrics | C Alvares & Ophelia Read More »

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares Vocalist: C. Alvares & Ophelia     Pettoi Diye Lyrics Dailouge Ophelia: Baba hem Kitem C.Alvares: Maim anv militarint entrad zalam Ophelia: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai C.Alvares: Maim …

Pettoi Diye Lyrics | C. Alvares & Ophelia Read More »

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia Singers: LATE C. ALVARES & LATE OPHELIA Lyrics: LATE C. ALVARES Music: LATE ALFRED ROSE Copyrights: MANFA MUSIC Ghoracho Vantto Lyrics     Ophelia: Irmanv kazar zatai khoro, gharacho vantto kelear chodd boro Subej anv kaim magonam, kaideachem kitem assa tem puro Alvares: Dha ozar doth dilea …

Ghoracho Vantto Lyrics |  C. Alvares & Ophelia Read More »

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia Vocals: C. Alvares & Ophelia Lyrics: C. Alvares       Puran Poli Lyrics Ophelia: Ye ye ye chol mogachea Ragunath Alvares: Rau xalli azun kaim vhoddli zaunk nam rath Ophelia: Gharat antam yet zalear zalo mozo ghat Alvares: Uloilear ogich rau mhunnon zantteamchi zaz Ophelia: Sangatak …

Puran Poli Lyrics | C. Alvares & Ophelia Read More »